USLUGE

Za obavljanje poslova upravljanja objektom, u dogovoru sa predstavnikom zgrade otvaramo i vodimo poseban poslovni računa zgrade kod poslovnih banaka te ugovaramo kreditne linije radi poduzimanja ugovorenih radova na objektu.

Svakom suvlasniku omogućeno je da preko izabranog predstavnika i web stranice upravitelja dobije uvid u trenutno stanje računa zgrade, odnosno da dobije svaku informaciju vezanu uz vođenje poslova upravljanja i održavanja zgrade.

Dnevno knjigovodstveno – računovodstveno praćenje računa sredstava zajedničke pričuve za svaki pojedini objekt na upravljanju.