USLUGA ZA SVAKOG VLASNIKA POSEBNOG DIJELA OBJEKTA

U dogovoru sa svakim pojedinim zainteresiranim suvlasnicima objekta:
– izrada energetskog certifikata posebnog dijela zgrade u svrhu prodaje,
– izrada elaborata etažiranja,
– legalizacija ili prenamjena posebnih dijelova zgrade,
– izrada procjena vrijednosti posebnog dijela zgrade,
– iznajmljivanje ili prodaja posebnog dijela zgrade,
– ugovaranje izvođenja radova u stanovima i poslovnim prostorima (unutarnje uređenje objekta)