USLUGA UGOVORANJA REDOVNIH POSLOVA ODRŽAVANJA OBJEKTOM

Prikupljanje ponuda i u dogovoru sa predstavnikom suvlasnika ugovoranje sljedećih redovnih poslova:

• ličenje i bojanje zidova, stropova, bravarije, radijatora, vanjske i unutarnje stolarije, drugih grijaćih tijela i odgovarajućih elemenata u zgradi te tapetarski radovi,
• zamjena i popravak pokrova,
• keramičarski i drugi radovi na završnim oblogama podova i zidova,
• zamjena podnih obloga i premazivanje podova,
• popravak pročelja (kapci, žaluzine, grilje i sl.),
• održavanje rasvjete i drugih električnih uređaja (zamjena žarulja, prekidača, utičnica, zvonca, svjetiljki, internog govornog uređaja i sl.) kao i održavanje vanjske rasvjete koja pripada zgradi,
• zamjena i popravak brava i drugih elemenata koji pripadaju zgradi,
• održavanje nasada, staza, opreme i drugih elemenata na zemljištu koji pripadaju zgradi (ograde, sprave za igru djece, okviri za čišćenje tepiha, klupe i sl.),
• redoviti servisi i održavanje uređaja za grijanje i pripremu tople vode (kotlovnica i toplinska podstanica i dr.), redoviti servisi dizala, redoviti servisi protupožarne instalacije i protupožarnih aparata u zgradi, redoviti servisi agregata za rasvjetu, hidroforskih postrojenja i prepumpnih stanica za otpadnu vodu i pumpnih stanica za vodu, redoviti servisi na antenskim uređajima, uređajima za prijam televizijskog programa uključujući i uređaje za kabelsku i satelitsku TV, redoviti servisi na instalacijama vodovoda, kanalizacije, elektrike, plina i dr., redoviti servisi ostalih aparata i uređaja u zgradi prema naputku proizvođača, redovito čišćenje unutrašnjosti zajedničkih dijelova objekta,
• čišćenje dimnjaka i dimovodnih kanala (dimnjačarske usluge) kao i popravak dimnjaka,
• dezinsekcija i deratizacija zajedničkih prostora zgrade i posebnih dijelova zgrade kada se obavlja u cijeloj zgradi u cilju trajnog otklanjanja štetočina i gamadi,
• čišćenje odvodnih rešetaka, kaanala za smeće, septičkih jama, vodovodnih grla i oluka
• ugovaranje osiguranja objekta na upravljanju sa osiguravajućom kućom prema izboru suvlasnika; na osnovu ugovorene police osiguranja izrađujemo zahtjeve za povrat nastalih šteta te troškove i prihode osiguranja prikazujemo u izvještajima.