USLUGA UGOVORANJA OBAVLJANJA NUŽNIH POPRAVAKA NA OBJEKTU

Obavljanje nužnih popavaka zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u dogovoru sa predstavnikom suvlasnika, izrada troškovnika radova, prikupljanje ponuda, u dogovoru sa suvlasnicima objekta, izrada odluke o odabiru izvoditelja, izrada ugovora o izvođenju radova te nadzor nad izvođenjem sljedećih radova:
– sanacije krovne konstrukcije, nosivih zidova, stupova, međukatnih konstrukcija, temelja,
– sanacije dimnjaka i dimovodnih kanala,
– sanacije ravnih i kosih krovova,
– sanacije klizišta,
– zamjene instalacija na zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade (vodovodne, kanalizacijske, električne, plinske, centralnog grijanja i sl.),
– popravka pročelja zgrade,
– izolacije zidova, podova i temelja zgrade.