USLUGA UGOVORANJA OBAVLJANJA INVESTICIJSKIH RADOVA NA OBJEKTU

U zajedničkom dogovoru sa predstavnikom zgrade i suvlasnicima objekta, a u suradnji sa poslovnim partnerima, obavljanje investicijskih radova na poboljšanju vrijednosti zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, a posebno:
– priprema dokumentacije i prijave na javne natječaje nacionalnih i europskih fondova u svrhu ostvarivanja financijskih sredstava za neposredno sufinanciranje energetskih pregleda građevine i energetskog certificiranja zgrada,
– priprema dokumentacije i prijave na javne natječaje nacionalnih i europskih fondova u svrhu ostvarivanja financijskih sredstava za neposredno sufinanciranje projekata racionalnog gospodarenja energijom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.