USLUGA UGOVORANJA OBAVLJANJA HITNIH POPRAVAKA NA OBJEKTU

Odmah ili u najkraćem roku u suradnji sa poslovnim partnerima obavljanje hitnih popravaka na zajedničkim dijelovima i uređajima objekta radi spriječavanja daljnjih štetnih posljedica, a naročito u slučaju: – kvarova na plinskim instalacijama, – kvarova na sustavu centralnog grijanja i toplovodnom sustavu, – puknuća, oštećenja i začepljenja vodovodne i kanalizacijske instalacije, – kvarova na električnoj instalaciji, – znatnijih oštećenja dimnjaka i dimovodnih kanala, – prodiranja oborinskih voda u zgradu, saniranja posljedica istog prodora, te znatnijeg oštećenja krova, – narušene statičke stabilnosti zgrade ili pojedinih dijelova zgrade, – kvarova na dizalu, – otpadanja dijelova pročelja, – obavljanje hitnih popravaka i na posebnom dijelu zgrade ako iste ne obavi vlasnik tog dijela zgrade, a od njih prijeti opasnost ostalim dijelovima zgrade.