USLUGA IZRADE GODIŠNJEG PROGRAMA I IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA OBJEKTOM

Redovno održavanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih i poslovnih objekata u funkcionalnom i graditeljskom smislu u dogovoru sa predstavnikom suvlasnika stambenog ili poslovnog objekta, izrada i dostava na usvajanje suvlasnicima objekta godišnjeg programa održavanja, podnošenje redovnih izvješća o izvršenju programa i utrošku sredstva pričuve najkasnije do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu.